Pain

Tin vào Lời Chúa

Pain

Thứ Năm sau Chúa nhật III phục sinh

Ga 6, 44-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha.

Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta ca ngợi Thiên Chúa đã phản ảnh vinh quang và niềm vui khải hoàn trên mỗi chúng ta. Chúa phục sinh hiện diện trong Giáo Hội với danh hiệu “ ta là đấng hiện hữu” cho thấy Ngài là nguồn ơn cứu độ vì chính Ngài là “ bánh hằng sống” (Ga 6, 48). Trong ân sủng, cộng đoàn được thiết lập nhận biết Đấng Hằng Sống và đón nhận sự chỉ dạy của Thiên Chúa như là lời dạy dỗ của Chúa Cha.

Đức Ki-tô trong vinh quang phục sinh nhắc nhớ chúng ta rằng chính Chúa Cha là trung tâm của tất cả. Ai nghe lời Người và tin vào Người sẽ sống hiệp thông với Đấng đến từ Thiên Chúa và là đấng duy nhất đã nhìn thấy Thiên Chúa. Cũng vậy niềm tin là khởi đầu của đời sống vĩnh cửu. Bánh hằng sống chính là Chúa Giê-su. Đây không phải là của ăn mà chúng ta hấp thụ nhưng chính của ăn đó hấp thụ chúng ta. Đức Giê-su cho chúng ta sự đói khát Thiên Chuá, đói khát lắng nghe lời Ngài là niềm vui và hoan lạc của con tim. Bí tích Thánh Thể là một báo trước về niềm vui trên trời. Bánh Thánh Thể là phương thuốc bất diệt, thuốc dùng để không chết nữa nhưng để sống luôn mãi với Đức Giê-su Ki-tô.

Hiệp thông với thân mình Chúa Giê-su phục sinh giúp cho chúng ta quen thuộc với tất cả những gì đến từ trời cao, có nghĩa là cầu xin, đón nhận và đảm nhiệm thân phận hiện tại của chúng ta: chúng ta được tạo dựng vì Chúa và chính Ngài đỡ nâng tâm hồn chúng ta.

Nhưng bánh hằng sống này không chỉ cho chúng ta sống vào ngày ở đời sau, nhưng còn được ban cho chúng ta trong giây phút hiện tại, tức là bánh Ngài ban “ để mà thế gian được sống” (Ga 6, 51). Chương trình của Chúa Cha là không tạo dựng nên chúng ta để phải chết nhưng là được nối kết với niềm tin và tình yêu. Ngài muốn một sự đáp trả cho ý định của Ngài ngay lúc này cách tự do và riêng tư. Mỗi lần chúng ta ăn bánh này là chúng ta dấn thân trong tình yêu của Thiên Chúa cách thực sự. Chúng ta không còn sống cho chúng ta, không sống trong lầm lỗi nữa. Thế giới lại tươi đẹp bởi vì chỉ có một Đấng tiếp tục yêu thương cho đến tận cùng, bởi vì chỉ tồn tại một Hy tế dành cho những ai chưa nhận biết Ngài. Amen.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *