Tin vào Người Con

Tin mừng thứ Năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Gioan 3, 31 – 36

31 “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha y”êu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.

Suy niệm

Hôm nay Tin mừng kêu gọi mỗi chúng ta đừng thuộc về đất và đừng nói về những sự thế gian để nói và hành động như là Chúa Giê-su, là “ Đấng đến từ trời cao” (Ga 3, 31).

Tin mừng đòi hỏi mỗi chúng ta, trong mọi tình huống của đời sống, cần phải cố gắng đạt tới suy nghĩ và tâm tình của Chúa để thấy và đón nhận mọi người và mọi tình huống như Chúa Giê-su. Nếu chúng ta hành động như “ Đấng từ trên cao mà đến”, chúng ta có thể khám phá ra rất nhiều điều tích cực, đang xẩy xung quanh chúng ta, bởi vì tình yêu Thiên Chúa luôn thực hiện vì lợi ích cho con người. Nếu hành xử như Đấng từ trên cao mà đến, chúng ta sẽ yêu thương tất cả mọi người vô điều kiện, và đời sống mỗi chúng ta sẽ là một lời mời gọi để hành động cùng một phương thế.

“ Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người” (Ga 3, 31), vì lẽ đó mà Ngài phục vụ mỗi người trong những điều mà họ muốn; hơn nữa, “ Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người” (Ga 3, 32). Chúa đến để phục vụ và phục vụ cách nhưng không, có nghĩa là phục vụ mà không trông mong đền đáp, vì tôn trọng phẩm giá của con người; tinh thần phục vụ của Chúa sẽ lan tỏa tới người khác và thúc đẩy sự đáp trả để sống tinh thần phục vụ.

Phục vụ và làm chứng tá là hai phương thế song hành và tác động với nhau. Thế giới chúng ta hôm nay đang cần đến những gì là hiện thực. Có gì hiện thực hơn Lời của Thiên Chúa? Có gì hiện thực hơn Đấng “ban Thần khí vô ngần vô hạn” (Ga 3,34)? Vì lẽ đó mà “ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật” (Ga 3, 33).

“Tin vào Người Con” có nghĩa là có sự sống đời đời, và có nghĩa là ngày phán xét không đặt nặng trên kẻ tin vì đã được phán xét tốt lành, ngược lại “ ai không chịu tin vào người Con sẽ không có sự sống, và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”. Amen.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *