Muavong1

Tỉnh thức và cầu nguyện

Muavong1

Tin mừng Chúa nhật I Mùa Vọng B

Mc 13, 33-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào.

Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức.

Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ.

Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”

Suy niệm

Ngày chúa nhật I Mùa Vọng hôm nay khởi đầu Năm phụng vụ mới.

Trước hết, chúng ta cùng nhắc lại ý nghĩa của từ ngữ, đó là chữ “ Mùa Vọng”. Chữ “Vọng” giúp ta liên tưởng tới thời gian trông đợi: có thể là trông đợi một người, hay trông đợi một sự kiện đến với chúng ta, và trong ý nghĩa phụng vụ, Mùa Vọng là thời gian trông đợi ngày Chúa đến. Việc đón Chúa đến này mời gọi chúng ta trong tuần thứ nhất Mùa Vọng là hãy tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng, đó cũng là những điều mà các bài đọc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe chỉ dạy.

Bài đọc Cựu ước đưa chúng ta vào điểm chia sẻ thứ nhất: tỉnh thức và sẵn sàng vì niềm hy vọng mà Chúa gửi đến cho nhân loại được khởi đầu từ hành trình lịch sử của dân Israel. Ngôn sứ Isaia đã loan báo sứ điệp quan trọng này trong bối cảnh dân Chúa đang bị lưu đầy ở Babilon. Tình trạng bị lưu đày nơi đất khách quê người thật là đau khổ. Nhưng vào cuối thời lưu đày, dân Do thái đã ý thức rằng họ khốn khổ là do họ tội lỗi, nên Ngôn sứ Isaia đã thay mặt dân bày tỏ 2 điều: một mặt, thú nhận tình trạng tội lỗi của dân. Mặt khác, nài xin Chúa đến để tha thứ và cứu thoát họ. Và thực tế là Thiên Chúa đã không bỏ dân Người. Sứ điệp vui mừng này được thực hiện nơi Chúa Giê-su, đấng đã xé trời mà ngự đến và hiện diện giữa nhân loại. Vâng, trong một thế giới mà sự thất vọng đang giết dần giết mòn con người thì những người tin vào sự hiện diện của Chúa lại đang có đó để trao ban niềm hy vọng cho muôn dân.

Còn trong bài đọc tân ước, thì thánh Phaolô đã làm toát lên ý tưởng thứ hai: tỉnh thức và sẵn sàng vì Chúa Giê-su phục sinh và trở thành nền tảng của những người tin. Quả vậy nơi Đức Ki-tô, Thiên Chúa thực thi ơn cứu độ cho mọi người mọi nơi và mọi thời đại. Mặc dầu đã vượt qua cõi chết và bước vào vinh quang của Chúa Cha, Chúa Giê-su đã không bỏ rơi những ai tin ngài. Ngài đã đến đón những người đi trước để thiết lập vương quốc của Ngài. Chính nhờ đó mà mỗi chúng ta sống trong niềm hy vọng sẽ đạt tới ngày đã được ấn định bởi Cha Ngài, ngày mà Ngài sẽ trở lại trong vinh quang cánh chung để dẫn đưa tất cả mọi người bước vào Vương Quốc hằng sống. Và để xứng đáng bước vào nơi mà Ngài đã dọn sẵn, Thánh Phao lô mời gọi tất cả mọi người hãy nhận biết ân sủng mà Thiên Chúa trao ban để làm sao mà trong ngày Chúa đến mọi người vẫn kiên trì trong đức tin và thực thi một đời sống không có gì phải đáng chê trách.

Như vậy, ý tưởng thứ ba đưa chúng ta trở về trọng tâm của chủ đề: tỉnh thức và cầu nguyện bằng việc kiên trì và sống đức tin bằng một đời sống không có gì đáng chê trách trong niềm hy vọng đón ngày Chúa đến. Chúa Giê-su trong bài Tin mừng của Thánh Máccô đã chỉ dạy cụ thể về việc “tỉnh thức’ và ‘sẵn sàng” như là một người đầy tớ tỉnh thức chờ chủ trở về giữa đêm khuya.

Tại sao Chúa Giê-su lại dạy các môn đệ phải tỉnh thức sẵn sàng như người đầy tớ đợi chủ trở về? Thưa vì Ngài sẽ trở lại cách bất ngờ không ai có thể biết và lường trước được. Sự bất ngờ này đòi hỏi người môn đệ phải cầu nguyện để mà canh thức.

Vậy đâu là điều mà mỗi người chúng ta phải làm để chứng tỏ rằng mình đang hành động canh thức để đón nhận sự hiện diện của Chúa? Thưa hành động của sự canh thức có nhiều thể nhiều cách, nhưng cụ thể hơn cho mỗi người chúng ta năm nay là thực hiện sự hiệp thông, là chủ đề của năm mục vụ 2021 tại TGP Hà Nội mà Bề trên Giáo phận đã đề ra. Sống hiệp thông bằng việc:

  • Mang sự hiện diện của Chúa đến trong gia đình bằng cách mọi thành viên trong gia đình hãy yêu thương, hy sinh, chăm sóc và bổ túc cho nhau.
  • Mang sự hiện diện của Chúa đến trong giáo xứ qua nhiệt huyết xây dựng cộng đoàn đức tin hiệp nhất trong cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, cử hành bí tích, bác ái và liên đới với nhau, đặc biệt với những anh chị em nghèo khó, đau khổ, bệnh tật hay đang mắc ngăn trở về hôn nhân mà không thể lãnh nhận các bí tích.
  • Mang sự hiện diện của Chúa đến trong xã hội, cụ thể bằng việc bác ái trao tặng chăn ấm cho người nghèo, cải tạo môi trường sống bằng việc giữ gìn vệ sinh chung trong khu xóm khu phố, tôn trọng và bảo vệ sự sống trong việc sản xuất và buôn bán thực phẩm không độc hại, và trước tình trạng tại nan giao thông ngày càng gia tăng, hãy tham gia giao thông an toàn với lương tâm và trách nhiệm.

“Chúa Ki-tô đang sống”, đó chính là niềm xác tín của mỗi chúng ta về sự hiện diện của Chúa. Niềm xác tín này sẽ là trợ lực lớn lao để mỗi chúng ta hân hoan sống tâm tình mùa vọng hôm nay bằng việc thực thi Lời Chúa để sống tình hiệp thông cụ thể qua những hành động canh thức trên.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn là những môn đệ biết tỉnh thức để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa lòng đời qua một đời sống bác ái và sẵn lòng ban tặng tình yêu của Chúa cho những anh chị em mà chúng con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *