honnhan

Tình yêu hôn nhân

honnhan

 

Tin mừng thứ Sáu sau Chúa nhật XIX thường niên

Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

Suy niệm

Hôm nay một số người Pharisêu muốn giăng bẫy cho Chúa Giê-su. Nhưng trong vấn nạn ly dị, không phải là chuyện đùa giỡn. Sự cứng lòng, có nghĩa là sự ích kỷ dẫn tới việc cho phép li dị. Một con tim cao thương không có chỗ cho việc li dị.

Vì Chúa Giê-su không cho phép coi thường giao ước hôn nhân, nên Ngài cho chúng ta một chuẩn mực để nâng cao mức độ: Nếu một người chồng không yêu vợ mình với một con tim rộng mở và quảng đại, thì anh cũng coi như mắc tội ngoại tình (anh lạm dụng người khác).

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *