hoiduong

Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa

hoiduong

Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật XXII thường niên

Lc 4, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó.

Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

Suy niệm

Chúa Giê-su hôm nay đến hội đường. Ngài là Chúa và là Thiên Chúa. Các ngày thứ Bẩy Ngài đến hội đường để nghe Sách Thánh và cầu nguyện. Tất cả các thứ Bẩy! Thiên Chúa trong con người của Đức Giê-su hành động như là một Con Người trước Thiên Chúa. Chúng ta cần đến mẫu gương này! Chúng ta không thể nói rằng chúng ta không biết làm gì để tìm gặp được Thiên Chúa. Ngài đã đến và đang có đó: trong bí tích Thánh Thể!

Những người Do thái nói: “ từ ngữ này nghĩa là gì! Với uy quyền và quyền năng ra lệnh cho các thần dữ khiến chúng phải biến đi. Hỏi rằng có bao nhiêu vấn đề mà chúng ta phải vượt qua để đi về nhà của Thiên Chúa!

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *