Mariamadalena

Tôi đã thấy Chúa

Mariamadalena

Qua hình ảnh của bà Maria Madalena được thánh Gioan tường thuật trong biến cố phục sinh của Chúa Giê-su, chúng ta có thể thấy tiến trình của niềm tin, của việc nhận ra Chúa phục sinh, một tiến trình đi từ sự bất toàn đến sự vẹn toàn của niềm tin ki-tô giáo.

Bà Maria Madalêna là ai? Như các Tin mừng cho thấy thì bà Maria Mađalêna còn được gọi là Maria thành Magđala, và đều khẳng định bà là môn đệ gương mẫu. Thực vậy, ngay từ đầu, bà Maria đã chứng tỏ là một môn đệ rất chân thành với Chúa Giê-su. Bà theo Chúa, gắn bó với Chúa trong mọi nẻo đường rao giảng Tin mừng, theo Chúa đến cả những giây phút nguy hiểm nhất và cùng với Đức Mẹ và Tông đồ Gioan đứng dưới chân thập giá trong giờ Chúa chịu chết. Nên chẳng lạ gì ngay từ sáng sớm bà đã tìm đến mộ để viếng người thầy mà bà quý trọng. “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! “, lời nói của bà đã cho thấy tấm lòng trung thành của bà đối với Chúa Giê-su như thế nào.

Tuy nhiên, tin vui được loan báo trong ngày thứ ba tuần bát nhật phục sinh hôm nay còn vượt qua bất cứ tình cảm và đạo đức nhân loại nào, vượt qua các niềm tin tôn giáo chỉ dừng lại nơi cái chết của Đức Giê-su. Tin vui này đưa chúng ta đến việc xác tín vào Chúa Giê-su là Đấng phục sinh. Như ta thấy lúc đầu bà Maria còn ở cấp độ của niềm tin chưa toàn vẹn, tức là bà chưa nhận ra Chúa phục sinh mà bà chỉ thấy Chúa như là người làm vườn. Chúa đã hỏi bà: tại sao bà khóc? Và với tình cảm tự nhiên bà thổn thức xúc động vì không còn xác chúa trong mồ, nên không thể nhận ra Chúa đang hỏi bà. Nhưng khi Chúa gọi bà bằng chính tên bà “ Maria”, thì dường như có một luồng ánh sáng đánh thức trong tâm trí bà cái cảm thức về sự sống lại và sự sống, có nghĩa là cho bà nhận ra Đấng Phục sinh đang ở trước mặt bà. Đó chính là vị Thầy mà bà quý mến, nay Ngài đã sống lại, đang ở trước mặt mặt bà. Bà đã tin, đã thốt lên “ Ráp-bu-ni” (Lạy thầy). Bà đã đạt tới một niềm tin vẹn toàn và lập tức trở nên người tông đồ đầu tiên lãnh nhận bài sai của Đấng phục sinh: “Hãy đi loan báo cho anh em thầy rằng: tôi đã thấy Chúa và điều mà Ngài nói với tôi”. Sau đó các anh em của Thầy Giê-su cũng đã thủ đắc được niềm tin vẹn toàn như thế. Như tông đồ Phêrô trong ngày Lễ Ngũ Tuần, đã lớn tiếng loan báo cho mọi người: “Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.” Lời loan báo đầy xác tín và hung hồn như thế thốt ra từ môi miệng của Phêrô đã đánh động con tim của ba ngàn người có mặt hôm đó. Họ đã sám hối và chịu phép rửa.

Ngày nay, có không ít các Ki-tô hữu không nhận ra một cách rõ ràng những thực tại đời sau, và nghi ngờ về sự phục sinh của Đức Giê-su. Cũng vậy không ít các tín hữu có niềm tin và theo Chúa đó nhưng chưa xác tín vẹn toàn, nên ngại ngùng không dám loan báo và làm chứng về Chúa. Chúng ta có ở trong số đó không? Vậy thì ngay giờ phút này đây, mỗi chúng ta một lần nữa hãy làm mới lại niềm tin và xác tín vào Chúa Ki-tô phục sinh như bà Maria Mađalena, như các Tông đồ, như biết bao nhiêu chứng tá của các vị thánh, để biết tìm gặp anh chị em xunh quanh mà loan báo cho họ về hồng ân cứu độ: Chúa đã sống lại. Chính tôi đã gặp được Ngài. Amen.

Thứ Ba – Bát Nhật Phục Sinh 2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *