Mariamadalena

Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy

Mariamadalena

Tin mừng lễ kính thánh Maria Mađalêna

Ga 20, 1. 11-18

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ.

(Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”.)

Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni”, nghĩa là “Lạy Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

Suy niệm

Hôm nay, Bà Maria Mađalêna thức dậy sớm: đó thật là thú vị (Thiên Chúa giúp đỡ người dậy sớm). Để đi gặp Chúa Giê-su nơi mộ phần của Ngài: đây là điều đặc biệt (nhiều tình yêu thường đi tới một nơi chốn đượm buồn). Ngôi mộ trống không: thật là lạ lùng! (Chúa Giê-su phục sinh, dù bà Maria không biết Ngài ở đâu). Bà Maria biết Chúa Giê-su nhưng bà không nhận ra Ngài khi bà thấy Ngài phục sinh: đó là điều lạ! (Chúa Giê-su không phải là một “sự tái hiện” nào đó). Chúa Giê-su giúp cho bà nhận ra Ngài. Như thế nào? Thưa khi gọi tên của bà! “Maria”.

Bao nhiêu lần Chúa Giê-su đã gọi bạn bằng tên của bạn? Bà Maria ngay lập tức vội ôm chân Chúa Giê-su. Còn bạn? Bạn cần bao nhiêu lâu? Thiên Chúa cần gọi bạn bao nhiêu lần?

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *