foi

Trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa

foi

Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật IX thường niên

Mc. 12, 13-17

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?”

Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Cêsarê”.

Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

Suy niệm

Trước câu hỏi mà những người Pharisêu và Hêrôđê đặt ra nhằm bắt bẻ Chúa, Chúa đã bảo vệ những gì thuộc về Ngài. Ngài không muốn chúng ta chỉ đi bằng đôi chân và không chỉ đi bằng chân đến với Ngài. Vậy thì quyền lực của César tới đâu? Và quyền lực của Thiên Chúa bắt đầu từ đâu? Đôi khi chúng ta muốn đặt ra một biên giới giữa “Tôi” và ‘ Thiên Chúa”: ở đây là tự do của tôi, ở kia là thế giới của Chúa….Nhưng Thiên Chúa lại không muốn bị “trộn lẫn” với công việc trần thế của chúng ta, và càng không muốn chúng ta hủy bỏ Lời Ngài…Không có Chúa, tôi được tự do nhưng cũng thực sự là không có Chúa tôi không tự do.

“ Chỉ mình Chúa là Thiên Chúa, vậy chúng ta hãy để cho Ngài là Thiên Chúa” (ĐGH Bênêđíctô)

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *