thanhlorenso

Trung tín trong niềm tin

thanhlorenso

Tin mừng thứ Hai – Kính thánh Lôrensô Tử Đạo

Ga 12, 24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta chiêm ngắm sự bình thản mà Thánh Lôrensô đã biểu lộ khi chịu tử đạo vào năm 257. Đó chính là giây phút của sự bách hại. Lúc đó Đức Thánh Cha Sixtô đã chịu tử đạo. Lôrensô là một trong các phó tế phục vụ Đức Thánh Cha. Ngài chịu trách nhiệm giúp đỡ những người nghèo ở Roma. Quan quyền đã cho Ngài ba ngày để thu gom các tại sản của Giáo Hội nộp cho Hoàng Đế. Nhưng thật ngạc nhiên! Thánh Lôrensô đã tập họp các người ăn xin, các người nghèo ở khắp nơi, các người đau yếu mà Ngài có trách nhiệm coi sóc và thưa với quan quyền: đây chính là tài sản của Giáo Hội.

21 thế kỷ đã qua, kho tàng của Chúa Giê-su Ki-tô không thay đổi…Chính chúng ta sẽ phải thay đổi!

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *