tammoiphuc

Xây nhà trên đá

tammoiphuc

Tin mừng thứ Năm sau Chúa nhật XII thường niên

Mt 7, 21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Suy niệm

Hôm nay, bài giảng trên núi kết thúc. Đám đông kinh ngạc nghe Chúa Giê-su với sự hài lòng, nhưng một số người lại giống như là những khúc quanh của nhưng con sông đổ xuống từ dãy núi Hymalaya: qua nhiều thế kỷ nước đổ từ trên xuống nhưng ở bên trong những khúc quanh này lại khô ráo. Chúa Giê-su biết rằng nếu chúng ta không đón nhận Lời Chúa, nếu chúng ta không đem Lời Chúa ra thực hành thì đời sống chúng ta, gia đình và xã hội trở nên khô cằn.

Ngài không muốn đời sống của chúng ta trở nên cằn cỗi, nên chính vì thế mà Ngài nhấn mạnh điều đó để mà chúng ta xây dựng đời mình trên nền đá.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *