caunguyen

Xin được thánh hóa trong chân lý

caunguyen

Tin mừng thứ Tư sau Chúa nhật VII phục sinh

Ga 17, 11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta được chìm đắm trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-su. Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Ki-tô quan tâm đến đời sống chúng ta. Hơn nữa, Ngài ước mong đời sống chúng ta tràn ngập niềm vui của Ngài: vì thế mà Ngài cầu nguyện cùng Chúa để bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ. Khiên che tốt nhất để bảo vệ chúng ta là chân lý. Chính vì thế mà Lời Chúa Giê-su, lời chân lý được thâu nhận trong Kinh Thánh, và đặc biệt là trong các sách Tin mừng.

Chúng ta sống dường như là mọi thứ xung quanh đều là “chân lý”: điều đó sẽ phụ thuộc mỗi chúng ta và những gì là hữu ích cho người khác. Chỉ có điều là tất cả những thứ đó có thực sự nghiêm túc hay không? Sự sống đều đến từ Chúa Giê-su, xin tri ân Lời Ngài.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *