noel

Xin vâng

Tin mừng Chúa nhật IV mùa vọng – Năm B

Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Suy niệm

Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta đón mừng đại lễ Giáng sinh. Càng tới gần ngày đại lễ, mỗi chúng ta lại càng cảm nghiệm được rõ nét hơn về sự nối kết giữa Thiên Chúa và toàn nhân loại qua bầu khí tưng bừng niềm vui ở mọi ngóc ngách của cuộc sống. Quả vậy, hai chữ Noel đã nói lên một điều gì đó vì nó có nghĩa là “Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta”.

Thật vậy, dưới ánh sáng của bài Tin mừng, chúng ta nhận ra nơi Đức Giê-su sự cư ngụ của Thiên Chúa trong lòng thế giới. Đức Giê-su chính là Đền thờ, là ngôi nhà của Thiên Chúa, qua Ngài vương quyền của Thiên Chúa hiển trị đời đời. Ngôi Đền thờ mà vua Đavít muốn xây cho Chúa chỉ là một sự loan báo trước và nơi Đức Giê-su, công trình này đã được thực hiện.

Biến cố truyền tin mà bài Phúc âm vừa tường thuật cho chúng ta đã cho thấy Đức Giêsu bước vào chương trình này của Thiên Chúa Cha khi nhập thể trong lòng Đức Trinh nữ Maria sau lời xin vâng của Đức Mẹ. Và chính Thiên sứ Gabriel đã xác nhận với Đức Maria biết về dòng dõi trường tồn nay: “Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai báu Đavít tổ phụ Ngài… và triều đại Ngài sẽ vô tận”.

Đây quả là việc phi thường đã được thánh Phaolô sau khi suy gẫm về mầu nhiệm cứu độ đã thốt lên: đó là điều được Thiên Chúa dấu kín từ đời đời nhưng nay nhờ Đức Ki-tô mà được tỏ bày cho muôn dân.

Hai nhân vật được các bài đọc kinh thánh giới thiệu hôm nay là Vua Đavít và Đức Maria đã giống nhau ở một điểm son đó là muốn làm cho Chúa những gì là tốt đẹp nhất, nhưng cuối cùng điều tốt đẹp ấy không phải là do hai vị làm cho Chúa mà là hai vị đón nhận việc Chúa làm cho mình, đón nhận chương trình mà Thiên Chúa muốn thực hiện cho toàn nhân loại qua chính cuộc đời của mình.

Câu chuyện về vua Đavít và Đức Maria gửi đến cho mỗi chúng ta một kinh nghiệm sâu xa: đó là kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa. Ngài luôn luôn yêu mến những tâm hồn thành tâm thiện ý và những gì Ngài gửi đến cho họ đôi khi vượt quá dự tính. Và sự vâng phục của những tâm hồn khiêm nhu sẽ là cầu nối để họ tham dự vào chương trình của Chúa và được nâng lên đến tầm mức kết quả không ngờ.

Những ngày gần tới lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta suy niệm sâu xa hơn về mầu nhiệm nhập thể để cảm nghiệm được chương trình của Thiên Chúa, chương trình mà thánh giáo phụ Gregorio đã thốt lên khi suy tư về mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người: đó là “Thiên Chúa làm người để con người trở thành Thiên Chúa”. Khi thốt lên lời này, thánh nhân không có ý nói lời phạm thượng hay kiêu ngạo đối với Chúa nhưng đó là câu chuyện thật của những con người biết hoán cải, biển đổi và làm đảo lộn đời sống khi chính họ được Chúa kêu mời. Quả vậy cuộc đời của Đức Maria đã đảo lộn sau khi thưa hai tiếng “xin vâng”, Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa, điều mà Mẹ không bao giờ nghĩ tới.

Ước gì những ngày mừng lễ Giáng sinh là dịp thuận tiện đưa mỗi chúng ta bước vào một trang sử mới theo như chương trình mà Chúa muốn thực hiện trong đời mình qua một đời sống thực sự thành tâm hoán cải và biến đổi của mỗi chúng ta. Amen.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *